29 Kasım 2021, Pazartesi 12:49

Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam kimdir?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam kimdir?

Sevgili Peygamberimiz Muhammed (sallâllâhü aleyhi ve sellem) Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü Teala’nın yarattığı tüm varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselamdır. Allahü teâlâ bir hadîs-i kudsîde “Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım” buyurmuştur. Yüce Rabbimiz her şeyi Efendimiz aleyhisselamın hürmetine yaratmıştır. Allahü teala kullarına râzı olduğu ve beğendiği yolu göstermek için çeşitli kavimlere zaman zaman peygamberler göndermiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselam ise alemlere son Peygamber olarak gönderilmiştir. Son Peygamber olduğu için ise “Hâtem-ül-Enbiyâ” denilmiştir.

Peygamber Efendimizin Mübarek Ecdadı ve Soyu

Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir. Kur’ân-ı kerîmde Şu’arâ sûresi ikiyüzondokuzuncu (219) âyetinde, “Sen, ya’ni senin nûrun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ulaşmıştır.” buyurulmaktadır.

Hadîs-i şerîfte de: “Allahü Teâlâ insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücûda getirdi. Sonra, bu kısımlarından en iyisini Arabistan’da yetiştirdi. Beni bunlardan vücûda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyisini seçip, beni bunlardan meydana getirdi, O hâlde, benim ruhum ve cesedim mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır.” buyuruldu.

Yaratılan ilk insan olan Âdem aleyhisselâm, Muhammed aleyhisselâmın zerresini taşıdığı için alnında onun nûru parlıyordu. Bu zerre Hz. Havva’ya ondan da Şît aleyhisselâma ve böylece, temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed aleyhisselâmın nûru da, zerre ile birlikte alınlardan alınlara geçti.

Peygamberimiz (sallâllâhü aleyhi ve sellem) hadîs-i şerîfte şöyle buyurdu: “Ben, Abdullah, Abdulmuttalib, Hâşim, Abdü Menaf, Kuseyy, Kilâb, Mürre, Kâ’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Me’âd, Adnan oğlu Muhammedim. Mensûb olduğum topluluk, ne zaman ikiye ayrılmış ise, Allah beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben câhiliyyet, ahlâksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben, Âdemden babama ve anneme gelinceye kadar, hep nikâhlı anne babadan meydana geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım.”

Peygamber Efendimizin Doğumu

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hicret’ten 53 sene evvel Rebî’ül-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bu tarih bu gün, miladi 571 yılına ve 20 Nisan’a rast gelmektedir. O gün henüz güneş doğmadan Alem nûr ile doldu ve kâinatın serveri, Allahın sevgilisi Muhammed aleyhisselâm doğmuştu. Âdem aleyhisselâmdan beri babadan evlâda intikal edilen nûr asıl sâhibine yani Sevgili Peygamberimize ulaştı.

Peygamber efendimizin (sallâllâhü aleyhi ve sellem) doğduğu geceye “Mevlid Gecesi” denir. Mevlid doğum zamanı demektir. Bu gece Kadir Gecesi’nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gecede Efendimiz doğduğu için sevinenler affolunur. Bu gece Peygamberimizin (sallâllâhü aleyhi ve sellem) doğduğu sırada görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabtır.

Peygamber Efendimizin Evliliği

Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hazreti Hadîce’dir. Peygamberimizin Hazreti Hadîce validemizle olan evliliğinden; Kâsım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah (Tayyib) adlarında dördü kız ikisi erkek olmak üzere altı evladı oldu. 25 yaşında Hazreti Hadîce validemizle evlenen Peygamberimiz, Hazreti Hatice validemizle yaşadığı süre boyunca kimseyle izdivaç gerçekleştirmemiştir. Hazreti Hadîce annemizin vefatından sonra çeşitli siyasi ve dini sebeplerden dolayı evlilikler yapmıştır.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT