21 Ocak 2021, Perşembe 15:20

Allerset Damla Fiyatı ve Yan Etkileri Nelerdir?

Allerset Damla Fiyatı ve Yan Etkileri Nelerdir?

Allerset damla; mevsimsel konjunktivit ve alerjik rinit (saman nezlesi), kronik alerjik rinit, idiyopatik ürtiker ve alerjik kaşıntıların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Fiyatı:19,29 TL'dir.

Allerset Damla Nasıl Kullanılır?

2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 2,5 mg (günde iki kez 5 damla) şeklindedir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 5 mg (günde iki kez 10 damla) şeklindedir.

12 yaş üstü ergen ve erişkinlerde: Önerilen doz günde bir kez 10 mg (günde bir kez 20 damla) şeklindedir.

ALLERSET®, bir kaşığa damlatılarak ya da bir miktar sıvı içinde seyreltilerek alınmalıdır

Allerset Damlanın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALLERSET®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALLERSET®’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Alerjik reaksiyonlar, şiddetli reaksiyonlar ve anjiyoödem (yüz veya boğazın şişmesine neden olan ciddi bir alerjik reaksiyon) dahil

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ALLERSET® karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu reaksiyonlar ilacı aldıktan hemen sonra ya da daha sonra başlayabilir. Yukarıda belirtilen yan etkiler seyrek ya da çok seyrek görülür

Yaygın Görülen Yan Etkileri

 1. Somnolans (uyuklama hali)
 2. Sersemlik hissi
 3. Baş ağrısı
 4. Faranjit (yutak iltihabı)
 5. Rinit (nezle) (çocuklarda)
 6. Diyare (ishal)
 7. Mide bulantısı
 8. Ağız kuruluğu
 9. Halsizlik

Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 1. Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 2. Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
 3. Karın ağrısı
 4. Kaşıntı
 5. Döküntü
 6. Asteni (yorgunluk)
 7. Kırıklık

Seyrek Görülen Yan Etkileri

 1. Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)
 2. Depresyon
 3. Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
 4. Agresyon (saldırganlık hali)
 5. Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 6. Uykusuzluk
 7. Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
 8. Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının –nabzın- normalin üstüne çıkması)
 9. Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 10. Ürtiker (kurdeşen)
 11. Ödem
 12. Kilo artışı

Çok Seyrek Görülen Yan Etkileri

 1. Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
 2. Tik
 3. Senkop (baygınlık)
 4. Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
 5. Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
 6. Titreme
 7. Tat alma bozukluğu
 8. Bulanık görme
 9. Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
 10. Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 11. Anjiyo ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
 12. Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
 13. Enürez (idrar kaçırma)
 14. Disüri (ağrılı işeme)

Yaygınlığı Bilinmiyen Yan Etkileri

 1. İştah artışı
 2. İntihar düşüncesi (intihara ilişkin tekrarlayan düşünceler veya intihar endişesi)
 3. Kabus görme
 4. Unutkanlık
 5. Hafıza bozukluğu
 6. Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 7. İdrar yapamama, işeme zorluğu
 8. Yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) (tedavi kesildiğinde)
 9. Eklem ağrısı
 10. İltihaplı kabarcıkların eşlik ettiği döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)
 11. Hepatit (karaciğer iltihabı)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etk ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERSET® kullandıysanız

Doz aşımında, aşağıda belirtilen yan etkiler daha şiddetli olabilir. Konfüzyon (zihin karışıklığı), diyare (ishal), sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı, durmaksızın hareketle belirgin aşırı huzursuzluk hali, sedasyon, somnolans (uyuklama hali), stupor (uyuşukluk), taşikardi (anormal hızlı kalp atışı), tremor (titreme) ve idrar retansiyonu (birikmesi) gibi yan etkiler bildirilmiştir.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT