12 Aralık 2019, Perşembe 13:37

Allerset Şurup Nasıl Kullanılır Yan Etkileri Nelerdir?

Allerset Şurup Nasıl Kullanılır Yan Etkileri Nelerdir?

Allerset Şurup Nasıl Kullanılır Yan Etkileri Nelerdir?

Allerset şurup, alerjik nezle, nedeni bilinmeyen kurdeşen, gözlerde sulanma, geniz, burun akıntısı, hapşırma, öksürük, burun tıkanıklığı ve ciltte kaşıntı, döküntü, şişlik gibi alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılan bir şuruptur. Allerset şurup bazı kişilerde halsizlik, uyku gibi yan etkilere yol açabilir. Allerset şurup fiyatı;17.26 TL'dir

Allerset Şurup Nasıl Kullanılır?

Allerset şurup ağızdan içilirek kullanılır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

2-6 yaş arası çocuklarda: Günde 1 kez 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 ml şurup) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 ml şurup) verilebilir.

6-12 yaş arası çocuklarda: Belirtilerin şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10mg/10ml şurup) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.

12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Belirtilerin şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) veya 10 mg (iki tam kaşık) (10 mg/10 ml şurup) uygulanır.

Allerset Şurup Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Allerset şurubun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 1. Halsizlik
 2. Sersemlik hissi
 3. Baş ağrısı
 4. Ağız kuruluğu
 5. Mide bulantısı,
 6. Somnolans (uyuklama hali)
 7. Rinit (nezle)
 8. Farenjit (yutak iltihabı)
 9. Diyare (ishal)
 10. Agresyon (saldırganlık hali)
 11. Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 12. Unutkanlık
 13. Hafıza bozukluğu
 14. Uykusuzluk
 15. Tik
 16. Tat alma bozukluğu
 17. Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

Aşağıdakilerden biri olursa Allerset şurubu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
 2. Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 3. Aşırı duyarlılık
 4. Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 5. Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
 6. Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
 7. Senkop (baygınlık)
 8. Titreme
 9. Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
 10. Bulanık görme
 11. Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 12. Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
 13. Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 14. Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Allerset şuruba karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT