23 Eylül 2021, Perşembe 08:14

Anlamlı Kız Ve Erkek Bebek İsimleri 2016

Anlamlı Kız Ve Erkek Bebek İsimleri 2016

Bebeğin cinsiyeti öğrenilmesiyle birlikte ebeveynler bebeklerine koyacakları isim arayışına girerler. Günümüzde çoğu aile çocuğuna isim koyarken kimsede olmayan isim takma derdine düşmüştür. Sizin için çocuğunuza takacağınız ismin anlamı çok önemliyse anlamlı isimler 2016 isim galerimizde kız ve erkek çocuğunuza verebileceğiniz güzel isimleri bulabilirsiniz.

Bebeğinize isim takarken çocuğun dünyada ve ahirette bu isimle çağrılacağını hatırlamalı, çocuğa uygun bir seçmelidir.

Erkek isminin sonuna Arapça dişilik eki getirilerek yapılan kadın isimleri:   

Abdi : Kul olan, köle olan. Abdiye.

Âbid : Allahü teâlâya ibadet eden, kulluk yapan, zahid, köle. Âbide.

Âdil : Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest. Âdile.

Akif : Bir şeyde sebat eden. Bir yerde devamlı oturan, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allah’a yönelen. Âkife.

Âkil : Akıllı, uyanık, zeki. Reşid, olgun. Âkile.

Ali : Üstün yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan, şeref sahibi meşhur. Aliye.

Âlim : Çok şey bilen. Âlime.

Âmil : Bir işle mükellef olan, yapan. Âmile.

Arif : İlim ve irfan ehli, âmir, kumandan. Arife.

Asım : Kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu. Asıme.

Atik : Serbest bırakılan. Soyu temiz, genç. Atike.

Atıf : Meyleden, bağlayan. Atıfa.

Avni : Yardım eden, kafadar. Avniye.

Ayni : Gözde. Ayniye.

Aziz : Muhterem, saygı değer. Azize.

Azmi : Kemikli, güçlü, kuvvetli. Azmiye.

Bahri : Deniz gibi gözü gönlü geniş. Bahriye.

Basri : Görmesi kuvvetli. Basriye.

Bedri : Dolunay gibi güzel ve nurlu. Bedriye.

Behic : Şen, güler yüzlü, şirin. Behice.

Besim : Şen, güleç. Besime.

Câhid : Gayret eden, dini yaymak için cihad eden. Câhide.

Câvid : Sonsuz, ölümsüz. Câvide.

Celil : Büyük, aziz, mertebesi yüksek. Celile.

Cemil : Güzel, cemal sahibi. Cemile.

Cevher : Yaradılıştan kıymetli. Cevhere.

Edib : Edepli, terbiyeli. Edibe.

Emin : Doğru, dürüst, güvenilir. Çok iyi bilen. Emine.

Enis : Cana yakın, sevimli dost, arkadaş. Enise.

Fâdıl : Faziletli, faik, üstün, parlak. Fadıle.

Fâhir : Şerefli, değerli, kıymetli, mükemmel. Fahire.

Fahri : Faziletli, şan ve şeref sahibi. Fahriye.

Fâik : Herkesten güzide, en seçkin ve en üstün. Faika.

Fazlı : Faziletli, erdemli, üstünlük sahibi. Fazilet.

Fazıl : Faziletli. Hünerli, olgun, ihsan sahibi. Fâzıla.

Fehim : Zekalı, anlayışlı, çabuk kavrayan. Fehime.

Fehmi : Zeki, akıllı, anlayış sahibi. Fehmiye.

Fenni : Fen ve tekniğe sahip. Fenniye.

Ferdi : Tek ve eşsiz, tek şey. Ferdiye.

Ferid : Tek, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Feride.

Fethi : Fetih yapan, zafer kazanan. Fethiye.

Fevzi : Galip, üstün, selamette. Fevziye.

Feyzi : Feyizli, değerli, ilim ve irfan sahibi. Feyziye

Fikri : Düşünce sahibi. Fikriye.

Firuz : Mesut, ferah, uğurlu, muzaffer Firuze.

Galip : Üstün gelen, yenen. Galibe.

Habib : Sevgili, dost, sevilen. Habibe.

Hâdi : Hidayet eden, doğruyu gösteren. Hâdiye.

Hâfiz : Koruyan, esirgeyen. Hâfiza, hâfize

Hafs : Biriktirme, toplama. Hafsa

Hâkim : Hüküm veren, emreden. Hâkime

Hakim : Hikmet sahibi. Hakime

Halim : Yumuşak huylu, ince tavırlı. Halime

Halis : Hilesiz, katkısız, saf, temiz. Halise.

Hamdi : Allah’a hamd eden. Hamdiye

Hamid : Hamd edici, övülmeye değer. Hamide.

Hasib : Değerli, itibarlı, soylu. Hasibe.

Hayri : Hayırla ilgili. Hayır yapan. Hayriye

Hazin : Hazine bekçisi, haznedar. Hazine.

Hükmi : Hüküm sahibi. Hükmiye

Hulki : İyi huy ve ahlak sahibi. Hulkiye

Hüsnü : Cemal ve kemal sahibi güzel. Hüsniye

Hıfzı : Saklayan, koruyan. Hıfzıyye

Kadri : İtibarlı, şerefli, kıymetli. Kadriye

Kaim : Duran, ayakta duran, mevcut. Kaime.

Kâmil : Noksansız, tam. Kâmile.

Kebir : Pek büyük. Kebire.

Kerim : Keremi bol, ihsan sahibi. Kerime.

Kâşif : Keşfeden, bulan. Kâşife.

Kibar : Terbiyeli, görgülü, nazik. Kibariye.

Kudsi : Kutsal, mukaddes. Kudsiyye.

Lami : Parlayan,  parlak. Lamia.

Latif : Hoş, nazik, mülayim, şirin. Latife.

Lemi : Parlak, parıldayan. Lemiye

Leziz : Lezzetli, tatlı. Lezize

Lütfi : Hoşluk ve güzellik sahibi. Lütfiye

Macid : Şan ve şerefi büyük, yüce. Macide

Mahir : Usta, elinden iş gelen, uzel. Mahire.

Maruf : Herkesçe bilinen, meşhur. Marufe.

Mâsum : Suçsuz, günahsız. Masume.

Mâşuk : Sevilen, aşk ile sevilen, sevgili. Maşuka.

Mahbub : Sevilen, sevgili. Mahbube.

Maksud : Arzu edilen. Maksude.

Mâlik : Sahip. Malike.

Mansur : Galip gelen. Mansure.

Mazlum : Zulüm görmüş. Mazlume.

Mebruk : Tebrik edilmeye lâyık. Mebruka.

Mebrur : Hayırlı, makbul, beğenilmiş. Mebrure.

Medih : Övülmeye değer. Mediha.

Meftun : Gönül vermiş, tutkun, vurgun. Meftune.

Mehdi : Doğru yolda olan. Mehdiye.

Mekki : Mekkeli. Mekiyye.

Melih : Güzel, şirin, sevimli. Meliha

Melik : Padişah, mal sahibi. Melike

Memduh : Övülmüş, beğenilmiş. Memduha

Memnun : Sevinmiş, hoşnut. Memnune

Mergub : Herkesçe beğenilen rahmet gören. Mergube

Mesrur : Memnun, sevinmiş. Mesrure

Mestur : Örtülü, kapalı, gizli. Mesture

Meşkur : Teşekküre değer, şükre layık. Meşkure

Mevlüt : Yeni doğmuş çocuk. Mevlüde

Meymun : Uğurlu, bereketli, kutlu. Meymune

Mezid : Artmış, arttırılmış, büyümüş. Meziyet

Mihri : Güneş gibi parlak ve ışıklı. Mihriye

Muallim : Tâzim eden, hoca. Muallime.

Mucib : İstenileni veren, boş çevirmeyen. Mucibe

Muhib : Seven, dost, sevgili. Muhibbe

Muhlis : Halis, gerçek dost, ihlâslı. Muhlise

Muhsin : İyilik ve ihsan eden, cömert. Muhsine

Mukbil : Mutlu, bahtiyar, mübarek. Mukbile

Munis : Ünsiyetli, alışılan, cana yakın, sevimli. Munise

Muslih : Islah edilmiş, ıslah olunmuş. Muslihe

Muvahhid : Allah’ın birliğine inanan. Muvahhide

Mübin : Açık, belli. Mübine

Mücâhid : Cihâd eden, nefsini terbiye eden,. Mücâhide

Müdrik : İdrak eden, anlayışlı, akıllı. Müdrike

Müfid : Sohbetinden istifade edilen, yararlı. Müfide

Mükrim : İkram eden, misafir ağırlayan. Mükrime

Mümin : Hak dine inanmış, Müslüman. Mümine

Mümtaz : İmtiyazlı, seçkin. Mümtaze

Münci : Kurtaran,  halaskâr. Münciye

Münib : Hakka dönen, pişman olan. Münibe

Münif : Yüksek, büyük, meşhur. Münife

Münir : Işık veren, parlak, nurlu. Münire

Mürşid : İrşad eden, doğru yolu gösteren. Mürşide

Müslim : Teslim olmuş, Müslüman. Müslime

Müşfik : Şefkatli, merhametli, acıyan. Müşfika

Naci : Kurtulan, selamete kavuşan. Naciye

Nadi : Nida eden, haykıran, bağıran. Nadiye

Nadir : Az bulunur. Nadire

Nafi : Faydalı şeyler yapan. Nafia

Nafiz : İçe işleyen, tesir eden, sözü geçen. Nafize

Nahid : Zühre yıldızı. Nahide

Naib : Vekil, birinin yerine geçen. Naibe

Nail : Muradına eren. Naile

Naim : Bollukta yaşayan. Naime

Naki : Temiz, pak, çok takvalı. Nakiyye

Nami : Namlı, meşhur, tanınmış. Namiye

Namık : Katip, yazar. Namıka

Nasib : Hisse, kısmet. Nasibe

Nâsih : Nasihat eden. Nâsiha

Nasır : Yardımcı, imdada yetişen. Nasıra

Nasuh : Çok nasihat eden. Nasuhi

Naşid : Şiir okuyan, şiir yazan. Naşide

Nazim : Tanzim eden, nizama koyan. Nazime

Nazmi : Tertipli, düzenli. Nazmiye

Nebih : Namlı, şerefli. Nebihe

Nebil : Akıllı, anlayışlı, bilgili. Nebile

Necib : Soyu temiz, asaletli. Necibe

Necmi : Yıldız gibi parlak. Necmiye

Nedim : Dost, aşık, büyükleri fıkra ve hikâyeleri ile eğlendiren, sohbet arkadaşı. Nedime

Nefis : Çok hoş, pek hoş, çok hoşa giden. Nefise

Nesib : Soyu sopu temiz. Nesibe

Nezih : Temiz. Nezihe

Nezir : Doğru yola sokmak için korkutan. Nezire

Nuri : Nurlu, ışıklı, parlak. Nuriye

Rabi : Dördüncü. Rabia

Radi : Rıza gösteren, boyun eğen. Radiye, Raziye

Rafi : Kaldıran, yükselten, sahip. Rafia

Ragıb : İstekli, isteyip rağbet eden. Ragıbe

Rahmi : Rahmete mensup, koruyan. Rahmiye

Raif : Merhametli, acıyan, esirgeyen. Raife

Rasim : Resim yapan. Rasime

Raşit : Doğru yolda yürüyen. Raşide

Ratib : Tertib eden, sıraya koyan. Ratibe

Razi : Rıza gösteren, boyun eğen. Raziye

Rebi : Bahar. Rebia

Refik : Arkadaş, yoldaş. Refika

Remzi : İşaretli, işaret veren. Remziye

Resmi : Devlet adına olan. Resmiye

Reşit : Doğru yolda giden, akıllı. Reşide

Rıfkı : Yumuşak, halim selim. Rıfkıye

Ruhi : Ruh sahibi. Ruhiye

Ruhsar :Yanak, yüz, çehre. Ruhsare

Rüşdi : Doğru yolda giden, olgun. Rüşdiye

Sadi : Saadet ve uğur sahibi. Sadiye

Sabih : Güzel, latif, şirin. Sabiha

Sabir : Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen. Sabire

Sabri : Sabırlı, acelesiz, dayanıklı. Sabriye

Sacid : Secde eden. Sacide

Sadık : Doğru, gerçek, sadakatli. Sadıka

Safi : Temiz, katkısız. Safiye

Sahib : Arkadaş. Sahibe

Said : Mutlu, uğurlu. Saide

Sadri : Gönül ehli. Sadriye

Saim : Oruç tutan. Saime

Sâlih : Dindar, evliya. Saliha

Salim : Sağlam, emin ve korkusuz. Salime

Sami : Yüksek. Samiye

Samih : Cömert. Samiha

Samim : İç, öz, asıl, merkez. Samime

Sarim : Keskin, kesici. Sarime

Sakıp : Delen, etkili, parlak, ışıklı. Sakıbe

Selim : Sağlam, kusursuz. Selime

Semih : Cömert. Semiha

Sıddık : Doğru sözlü Sıddıka

Sırrı : Sır tutan, gizliliğe dikkat eden. Sırrıye

Subhi : Sabahçı, erken kalkan. Subhiye

Sudi : Faydalı. Sudiye

Sulhi : Barış taraftarı, barışsever. Sulhiye

Süheyl : Bir parlak yıldız. Süheyla

Şadi : Memnun, sevinçli, gönlü ferah. Şadiye

Şaik : Hevesli, istekli, arzulu, şevkli. Şaika

Şakir : Şükreden. Şakire

Şefik : Şefkatli, merhametli. Şefika

Şerif : Büyük, soylu. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ın soyundan. Şerife

Şükrü : Şükreden, iyiliğe teşekkür eden. Şükriye.

Tahir : Temiz, pak, temiz. Tahire

Talib : İsteyen, talebe. Talibe

Tayyib : İyi, temiz, helal, güzel kokulu. Tayyibe

Ubeyd : Kulcağız, kölecik. Ubeyde

Ulvi : Yüksek, yüce. Ulviye

Ünsi : Arkadaş, alışmış. Ünsiye

Vâcid : Vücuda getiren. Vacide

Vahid : Tek, bir, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Vahide

Vasfi : Vasıflı, kaliteli mi? özellikli. Vasfiye

Vecih : Bir kavmin ulusu, büyüğü, hürmetli. Vecihe

Vefik : Uygun, kafa dengi, aynı fikirde arkadaş. Vefika

Vehbi : Hediye, Allah vergisi. Vehbiye

Zahid : Helalın fazlasından da sakınan. Zahide

Zahir : Açık, bir şeyin dış yüzü ve dışı, belli. Zahire

Zaim : Baş, lider. Zaime

Zakir : Anan, Allahü teâlâyı daima zikreden. Zakire

Zarif : Şık, nazik, ince. Zarife

Zeki : Zekalı, çabuk kavrayan. Zekiye

Zühdi : Zühd ve takva sahibi. Zühdiye

Zülfi : Zülüflü. Zülfiye

Klasik ve Modern Bebek İsimleri İçin Tıklayınız

Etiketler : bebek isimleri 2016

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 

3 Yorum

  1. Beray

    Bir türlü kendi ismimin özelliklerini bulamadım bu nasıl bir şey böyle bir şey yok dımı varsa gösterin

  2. Tekir

    Beğendim

  3. sibel bozkurt

    erkek isimleri çok güzel

 
 
KAPAT