29 Kasım 2021, Pazartesi 12:51

Ayrılık aşamasındaki her kadının bilmesi gereken 10 hukuki konu

Ayrılık aşamasındaki her kadının bilmesi gereken 10 hukuki konu

Belli sebeplerden ötürü ayrılmak isteyen eşler boşanma davası açarlar. Eşler ya anlaşmalı olarak ya da çekişmeli olarak boşanırlar. Her iki boşanma davasında da, iki tarafın da talep edebileceği bazı haklar bulunur. Kadınların boşanma davası süresince merak ettiği konulardan birisi de, kadının boşanma sürecindeki haklarının neler olduğudur. Türk Medeni Kanunu kapsamına göre kadın; maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi birçok hak talep edebilmektedir.

Boşanma Aşamasındaki Kadının Hukuki Hakları

1) Kadının Velayet Hakkı

Kadının ayrılma aşamasındaki haklarından ilki çocuğun velayetidir. Çocuğun yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu ile birlikte çocuğun kimin yanında kalmak istediği de velayetin kimde olacağını belirleyen kriterlerdir.

2) İştirak Nafakası Hakkı

Kadının haklarından biri de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, çocuk ergin yaşa gelinceye kadar yani çocuğun 18 yaşına gelinceye kadar ödenmesi gereken bir nafakadır. Çocuğun velayetinin kendisine verilmemesi durumunda eşin iştirak nafakasını ödemesi kanunen zorunludur.

3) Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Kadının boşanma sürecinde talep edebileceği haklarından biri de “kadın için tedbir nafakasıdır.” Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, kadının geçinebilmesi için eşinden kendisine tedbir nafakası verilmesini talep etme hakkı vardır.

4) Yoksulluk Nafakası Hakkı

Kadının boşanma aşamasındaki haklarından en önemlisi de yoksulluk nafakasıdır. Çift ayrıldıktan sonra, kadın maddi açıdan yoksul duruma düştüyse, ayrıldığı eşinin yoksulluk nafakası ödemesi gerekir. Yoksulluk nafakası alabilmek için kadının boşanma dilekçesinde muhakkak nafaka miktarını belirtmesi gerekir.

5) Kadının Maddi Tazminat Hakkı:

Kadının maddi tazminat hakkı vardır. Ancak maddi tazminat hakkını alabilmesi için, boşanmaya neden olan olaylarda kusurunun olmaması yahut az kusurlu olması gerekmektedir. Kadın boşanma aşamasında, eşinin kusurlu olması nedeniyle hukuken maddi tazminat talep edebilir.

6) Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı

Kadın boşanma aşamasında Aile Konutu Şerhi konulmasını hukuken talep edebilir. Kadının, eşi adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep etme hakkı vardır.

7) Kadının Ziynet Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Kadının boşanma sürecinde düğünde takılan ziynet eşyalarını talep etme hakkı vardır. Ancak düğünde taklan ziynetlerin, kendisinden alındığı kanıtlarsa talep hakkını kullanabilir. Durumu ispat ettiğinde, ziynet eşyasını yahut ziynetin bedelini isteme hakkı vardır.

8) Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı

Kadın bu süreçteyken kendi eşyalarını hak talep edebilir. Eşlerin evlendiğinde evine aldığı çeyiz eşyalarının tamamının iadesini kadının talep etme hakkı vardır.

9) Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı

Kadının avukat tutabilmek için maddi durumu yetersiz ise, ücretsiz avukat tutma hakkı vardır. Bunun için bulunduğu mevkideki İl Barosuna başvurmalı ve kendisine Adli Yardım kapsamında ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesini talep etmelidir.

10) 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı

Boşanma dönemindeki kadın ve çocuğu, eşi tarafından rahatsız ediliyor ve şiddete maruz kalıyorsa; 6284 Sayılı Kanun gereğince koruyucu tedbirlerin alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Fiziksel, psikolojik, sosyal yahut duyusal şiddete maruz kalan kadın, mahkeme tarafından verilecek koryucu tedbirler sayesinde, her türlü şiddetten korunacaktır.

 

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT