23 Eylül 2019, Pazartesi 03:56

Bebeklerde Hipoglisemi Bebeklerde Kan Şekeri Düşerse Ne Olur

Bebeklerde Hipoglisemi Bebeklerde Kan Şekeri Düşerse Ne Olur

Bebeklerde, Yenidoğan Bebeklerde Şeker Düşmesi, Kan Şekeri Düşen Bebek Ne Yapar

Bebek ve çocuk yaş grubunda sıklıkla görülen hastalık kan şekeri düşüklüğüdür. Hipoglisemi olarak adlandırılan bu hastalıkta vücutta hormon veya enzim eksikliği sebebiyle kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik yaşanmaktadır. Kandaki glukoz seviyesi eğer 65 mg/dL’nin altına düşerse bebeğe hipoglisemi teşhisi konmaktadır.

Yeni Doğanda Kan Şekeri Düşüklüğü Teşhisi Nasıl Konulur?

Bebeklerde doğum sonrası ilk birkaç gün kan şeker seviyesi düşük olabilir. Fakat eğer bu seviye 5. günden sonra da 50 mg/dL’nin altında seyrediyorsa bebekte hipoglisemi var demektir. Prematüre bebeklerde ise bu değer 40 mg/dL’nin altındadır. Bu sebeplerden ötürü yenidoğan bebeklerin vücut değerlerinin ilk birkaç hafta kontrol edilmesi önem teşkil etmektedir.

Bebeklerde Kan Şekeri Düşmesi Belirtileri Nelerdir?

 1. Halsizlik
 2. Terleme
 3. Titreme
 4. Hızlı nabız atımı (taşikardi)
 5. Açlık
 6. Bulantı
 7. Kusma
 8. Vücut ısısında düşme
 9. Ciltte solukluk
 10. Mamayı reddetme
 11. Meme emmede zorlanma
 12. Dil ve dudaklarda morarma

Bebeklerde Kan Şekeri Düşüklüğü Neden Olur?

Prematüre veya gelişim problemleri olan yenidoğan bebeklerde görülen genetik enzim problemleri, hormon eksiklikleri, insülin yüksekliği ve substrat deposunda yetmezlik kan şekerinde düşmeye yani hipoglisemiye yol açabilir. Özellikle gebelik döneminde anne karnında besin yetersizliği yaşayan bebeklerde doğumdan sonra da iyi beslenilmediği durumda kandaki şeker seviyesi düşük olmaktadır. Bu da bebeklerde beyin ve göz gelişimini azaltmaktadır ki glukoz özellikle de beyin gelişimi için belli bir oranın altına düştüğünde bebeklerde mental problemler görülebilmektedir.

Bebeklerde hipoglisemi durumunda epileptik nöbetler yaşanabilmektedir ki bu nöbetler vücutta beyin hasarı ve sinir sisteminde kalıcı hasarlara yol açmaktadır.

Yenidoğan bebeklerdeki kan şekeri düşüklüğünün sebepleri şunlardır:

 1. Yeterli beslenememe
 2. Annede şeker hastalığı olması
 3. Kusma
 4. İshal

Kan Şekeri Kontrolü Hangi Bebeklerde Yapılır ?

Kan şekeri kontrolü şu bebeklerde yapılmaktadır:

 1. Küçük doğan bebeklerde
 2. Büyük doğan bebeklerde
 3. Erken doğan yani prematüre bebeklerde
 4. Gebelik döneminde veya öncesinde annede şeker hastalığı olması durumunda
 5. Başka bir hastalık sebepli kan şeker riski olan bebeklerde

Kan şekeri kontrolü yapılacak bebeğe doktor tarafından karar verilmektedir. Doktor gerekli gördüğü testleri bu bebeklere doğru zamanda yapmaktadır.

Bebeklerde Kan Şekerinin Düşük Olması Nasıl Tedavi Edilir?

Üstte saydığımız hipoglisemi riski olan bebeklere yapılan testler sonucunda bebeğe hipoglisemi teşhisi konduğunda öncelikle damardan glikoz infuzyon tedavisi uygulanmaktadır. Bunun için bebeğin kilosuna göre her kilo başına 6-8 mg glikoz verilmektedir. Bu tedavi sayesinde bebekteki hipoglisemi problemi 3 gün içerisinde iyileşmektedir. Eğer bebekte bu tedaviye rağmen iyileşme görülmüyorsa vücutta hipoglisemiye sebep olan başka bir problem olduğu anlaşılmaktadır.

Bu problemler arasında glukagon, büyüme hormunda eksiklik, hormon fazlalığı ve genetik doğuştan glukoz sentezleme bozuklukları sayılabilir. Bu tür problemler sebepli yaşanan hipoglisemi vakalarında insülin hormonu düzgün salgılanmadığından kandaki şeker seviyeside dengede kalmamaktadır. Bu dengesizlik de hipoglisemik ataklara neden olmaktadır. Bu ataklar bebeğin beyin gelişiminde önemli hasarlara yol açabildiğinden acil müdahale büyük önem taşımaktadır. Öncelikle bebeğe glukagon tedavisine başlanmaktadır. Bu tedavi yaklaşık olarak 3 yıl sürebilmektedir. Vücut eğer bu tedaviye de cevap vermezse hormon replasman tedavisi uygulanabilir. En son olarak ise eğer bu saydığımız tedavi yöntemlerine rağmen hipoglisemi eğer iyileşme gösteremişse cerrahi müdahale ile kısmı pankreoktetomi ameliyatı ile pankreasa müdahale edilmektedir.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT