17 Mayıs 2021, Pazartesi 13:46

Displazi Ne Demek Tıp Biliminde Ne Anlama Gelir

Displazi Ne Demek Tıp Biliminde Ne Anlama Gelir

Organ veya dokularda anormal hücrelerin oluşması displazi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle hücrelerin aşırı büyümesini ifade eder. Displazi terimi çoğu zaman kanser anlamına gelmemektedir. Fakat bazen kansere dönüşmesi mümkündür. Biyopsi ile alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesiyle tespit edilir. Kanser olmasa bile, kanser gelişimini tetikleyebilir.

Displazi Ne Demektir?

Dokularda anormal hücreler bulunmasıdır. Hastanın kanser öncesi aşamada olduğunu veya kanser meydana geldiğini gösterebilir. Displazi hücrelerinin varlığı kanser tanısı için yeterli bir sebep değildir. Fakat bu rahatsızlığı olan bireylerin kansere yakalanma ihtimali, böyle bir sorun yaşamayan insanlardan daha fazladır.

Doku örneğinde displazi görüldüğünde, genellikle "yüksek dereceli", "düşük dereceli" veya "displazi için belirsiz (veya belirsiz)" olarak tanımlanır.

Yüksek dereceli displazi durumunda hücrelerin büyük bir kısmı anormal değişikliklere uğramıştır. Hücrelerin aşırı derecede büyüdüğü gözlemlenir. Düşük dereceli displazide ise doku incelemesi yine anormal değişiklikler olduğunu haber verir. Fakat bu değişikliklerden hücrelerin çoğu değil belli bir kısmı etkilenmiştir. Üstelik hücrelerin büyüme modelinde farklılaşma yoktur. Displazi için belirsiz demek; doku değişikliklerinin displaziye bağlı olup olmadığı patoloji uzmanı tarafından kesinleştirilemedi demektir.

Biyopside displazi tanısını netleştirmek amacıyla iki patoloğun değerlendirme yapması önerilir.

Displazi Neden Olur?

Displazinin sebepleri konusunda kesin bir yargıya varılamamıştır. Ektodermal ve iskelet displazi gibi türler, gelişim aşamasındaki bir embriyonun DNA'sında meydana gelen mutasyonlara bağlıdır. Fakat mutasyonların neyden kaynaklandığı bilinmemektedir. Erişkinlerde ortaya çıkan displazi ile beslenme arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Fakat bu, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir olgu değildir.

Displazi Türleri Nelerdir?

Servikal displazi: Rahim ağzı yüzeyinde oluşan anormal hücreleri ifade etmektedir. Düşük dereceli servikal displazi hızlı bir şekilde yayılım göstermez, agresif özellikte değildir. Çoğu zaman kendiliğinden düzelir. Yüksek dereceli servikal displazi ise tedavi edilmediğinde rahim ağzı kanseriyle sonuçlanabilir. Genellikle belirti vermez. Genital siğil olarak da belirti verebilir.

Kalça displazisi: Doğumda ortaya çıkabileceği gibi yaşamın sonraki evrelerinde de görülebilir. Kalça eklemini oluşturan kemikler doğru bir biçimde hizalanmadığı için eklem işlevini sağlıklı olarak yerine getiremez. Yıpranma süreci daha hızlı olur. Kalça ağrısı kalça displazisinin en sık karşılaşılan belirtisidir. Aylarca süren kasık ağrısı, hareket edince kalça bölgesinden çatırdı gibi ses gelmesi de yaşanması muhtemel diğer şikâyetlerdendir.

Bazı insanlarda vücut artık sağlıklı kan hücrelerini yeteri kadar üretemez. Bu duruma miyelodisplastik sendrom denir. Kemoterapi ve radyasyon alımı buna sebebiyet verebilir.

Ektodermal displazi: Kısaca ED diye de bilinir. Eklemler, tırnaklar, saçlar, yağ bezleri ve cildi etkiler. Doğuştan gelir, kalıtsaldır ve seyrek görülür.Yarık dudak, ince seyrek saçlar, geniş alın gibi belirtilere yol açar.

İskelet displazisi: Eklemleri ve kemikleri etkisi altına alan bu genetik bozukluk, çocuklarda büyüme ve gelişimi önler.

Displazi Nasıl Tedavi Edilir?

Tanı ve tedavi displazi türüne göre değişir. Displazi tedavisi çoğunlukla tamamen iyileşme sağlamak amacıyla değil, şikâyetleri hafifletmek için uygulanır.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT