05 Ağustos 2020, Çarşamba 10:22

Katarin İlaç Kapsül Hap Tablet Fiyat Nedir Ne İçin Kullanılır

Katarin İlaç Kapsül Hap Tablet Fiyat Nedir Ne İçin Kullanılır

Katarin Forte Ne İşe Yarar Yan Etkileri Nelerdir?

Katarin forte; burun ve boğaz tıkanıklığını gideren, balgam söktüren, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Nezle-grip gibi hastalıkları ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi eden Katarin forte; bu ve benzeri rahatsızlıklardan kaynaklanan öksürük, hapşırma, baş ağrısı, burun akıntısı ve ateş gibi belirtileri de ortadan kaldırır. Katarin Forte'ın fiyatı: 11,75 TL'dir.

Katarin Forte Ne İşe Yarar?

Katarin Forte; yüksek ateş, hissizlik, iştahsızlık, aşırı yorgunluk gibi belirtilerle seyreden ve bireyin hayatını olumsuz etkileyen nezle, grip gibi hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları akut enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur. Alerjik rahatsızlıklarla ortaya çıkan öksürük, hapşırma, ateş, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi sorunlara da çözüm sağlar.

Nefes borusu iltihaplanmasına, alerjik nezleye, vücut kırgınlığına, sinüzit ve farenjit rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca boğaz ağrısı, öksürük, ödem gibi şikayetleri de gideren Katarin forte; üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de rol oynar. Katarin Forte, ilk 3 günde rahatlatıcı ve tedavi edici etkisini göstermeye başlayacaktır.

Katarin Forte Nasıl Kullanılır?

Katarin Forte, ağız yoluyla kullanılan bir ilaç olup, bol suyla beraber yutulmalıdır. Katarin Forte’i her daim mutlaka hekiminizin bildirdiği şekilde kullanmanız gerekir.

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

 1. Önerilen doz, günde ortalama 3 veya 4 tablet olup, 6 ya da 8 saat arayla kullanılır. Günlük 4 tabletin üzerine çıkılmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı:

 1. 12 yaş öncesi çocukların kullanımına uygun değildir.
 2. 6-12 yaş grubundaki çocuklarda Katarin Forte tablet değil, Katarin pediatrik şurup kullanılmalıdır.

Katarin Forte Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Katarin Forte’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Katarin Forte’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),
 2. Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
 3. Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),
 4. Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 5. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 6. Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 7. Kalpte ritim bozukluğu (aritmi),
 8. Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 9. Karaciğer işlev bozuklukları,
 10. Aşırı duyarlılık,
 11. Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar),
 12. Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Katarin Forte’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın:

 1. Sinirlilik
 2. İnsomnia (uykusuzluk)
 3. Baş ağrısı
 4. Baş dönmesi
 5. Somnolans (Uyuklama hali)
 6. Parestezi (Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar)
 7. Sersemlik
 8. Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 9. Bulantı
 10. Kusma
 11. Dispepsi (Hazımsızlık)
 12. Flatulans (Mide veya bağırsakta aşırı gaz bulunuşu)
 13. Karın ağrısı
 14. Konstipasyon (Kabızlık)
 15. Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

 1. Yorgunluk
 2. Telaş hali
 3. Ajitasyon (Aşırı huzursuzluk hali)
 4. Gastrointestinal kanama (Mide-bağırsak kanaması)
 5. Papiller nekroz (Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı)
 6. Dizüri (İdrar yaparken ağrı)
 7. Üriner retansiyon (İdrar yapamama)

Seyrek:

 1. Anemi (Kansızlık)
 2. Hemolitik anemi (Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobin yıkımının artması)
 3. Methemoglobinemi (Hemoglobinin oksitlenerek kanda methemoglobin bulunması)
 4. Trombositopeni (Trombosit sayısında azalma)
 5. Trombositopenik purpura (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)
 6. Lökopeni (Akyuvar sayısında azalma)
 7. Nötropeni (Nötrofil sayısında azalma)
 8. Pansitopeni (Anemi ile birlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması)
 9. Agranülositoz (Kanda granülosit sayısının azalması ile belirgin akut klinik tablo)
 10. Alerjik reaksiyonlar
 11. Anaflaksi (Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijen (ilaç, aşı, belli bir besin maddesi, hayvansal serum, böcek zehiri, kimyasal madde vb.)’in, vücuda ikinci defa girişiyle aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması)
 12. Anoreksi (Özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.)
 13. Halüsinasyon
 14. Paranoid delüzyon (Kuruntu, sanrı vb.)
 15. Eksitabilite (Uyarılabilirlik)
 16. Depresyon
 17. Kabuslar
 18. İritabilite (Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 19. Konsantre olamama
 20. Bulanık görme
 21. Çocuklarda optik illüzyon vakaları (Göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.)
 22. Tinnitus (Kulakta uğultu)
 23. Taşikardi (Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması)
 24. Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)
 25. Diğer kardiyak disritmiler (Kalp atım düzensizliği)
 26. Palpitasyon (Kalp çarpıntısı)
 27. Aritmi (Kalp atım düzensizliği)
 28. Hipotansiyon (Düşük tansiyon)
 29. Kan basıncı artışı
 30. Analjezik astım sendromu da dahil astım
 31. Bronkospazm (Bronşların daralması)
 32. Bronşiyal sekresyonda kalınlaşma (Balgamda koyulaşma)
 33. Diyare (İshal)
 34. Mide yanması
 35. Bağırsak hareketlerinde artma
 36. Hepatik bozukluk (Karaciğer bozuklukları)
 37. Sarılık dahil hepatit
 38. Deri döküntüsü
 39. Kaşıntı
 40. Ürtiker (Kurdeşen, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.)
 41. Alerjik ödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 42. Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 43. Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 44. Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 45. Stevens Johnson Sendromu (SJS) (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 46. Toksik epidermal nekrolizis (TEN) (Toksik epidermal nekroliz sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.)
 47. Hipersensitivite reaksiyonları (Aşırı duyarlılık)
 48. Alerjik dermatit (Egzama)
 49. Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon
 50. Halsizlik
 51. Göğüs sıkışması

Çok seyrek:

 1. Lyell sendromu (Toksik epidermal nekroliz sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.
 2. Ürtiker (Kurdeşen, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan bir grup deri hastalığıdır.)

Bilinmiyor:

 1. Bronkospazm (Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 2. Pozitif alerji testi
 3. İmmün trombositopeni (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)
 4. Santral sinir sistemi stimülasyonu (örn. huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar)
 5. Ensefalopati (Beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü hastalıklar)
 6. İnsomnia (Uykusuzluk)
 7. Tremor (Titreme)
 8. İritabilite (Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 9. Anksiyete (Endişe, kaygı durumu)
 10. Sedasyon (Uyku hali)
 11. Çocuklarda paradoksal eksitasyon (Enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)
 12. Yaşlılarda konfüzyonel psikoz (Dikkat, hafıza bozukluğu)
 13. Ağız kuruluğu
 14. Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar
 15. Fotosensitivite (Işığa duyarlılık)
 16. Deri reaksiyonları
 17. Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler)
 18. Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT