17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:38

Midede İntestinal Metaplazi İyileşirmi ve Neden Olur

Midede İntestinal Metaplazi İyileşirmi ve Neden Olur

Bağırsak metaplazisi olarak da bilinen intestinal metaplazi mideyi kaplayan hücrelerin bağırsaklarda bulunanlara benzeyen hücrelere dönüşmesine denir.

İntestinal metaplazi; veya GERD (gastroözofageal reflü hastalığı) ya da kronik asit reflüsü olanlarda daha sık yaşanmaktadır. Uzmanların bazıları sindirim sisteminde meydana gelen bu değişimin Helicobacter pylori isimli bakteriden kaynaklandığını ifade etmektedir.

İntestinal Metaplazi Neden Olabilir?

İntestinal metaplazisine tam olarak neyin yol açtığı belirlenememiştir. Fakat bu durumun oluşmasında Helicobacter pylori adı verilen bakterinin büyük rol oynadığı tahmin edilmektedir. Helicobacter pylori bakterilerinin insandan insana dışkı, kusmuk ya da tükürük ile direkt temas vasıtasıyla bulaşması mümkündür. Öte yandan H. pylori temiz olmayan su veya besinler aracılığıyla da yayılım gösterebilir.

Helikobakter Pilori

Bu bakteri türü midenin enfeksiyon kapmasına sebebiyet verir. Peptik ülserlerin temel nedeni olup; mide kanseri ve gastrit gelişimini de tetikleyebilir.

Genetik

Entestinal metaplazisinin sorumlusu kalıtsal yatkınlık da olabilir. Mide kanseri veya başka bir mide problemi olanların bu hastalığa yakalanma ihtimali daha fazladır.

Gastrit

Mide yüzeyi mukoza tabakasıyla kaplıdır. Gastrit ise bu tabakanın iltihaplanmasına neden olur. İntestinal metaplaziyi de beraberinde getirebilir.

Mide Reflüsü

Yemek ile mide borusu arasında bir kapakçık yer alır. Bunun tam olarak kapanamaması hâlinde mide asidi yukarı doğru çıkar ve mide reflüsü görülür. Mide asidi aşındırıcı etkiye sahiptir. Devamlı yukarı doğru çıkarak yemek borusu dokusuna temas eden mide asidi, bu bölgenin yüzeyini değiştirir. Bu da intestinal metaplazi ile sonuçlanır.

Sigara

Midede oluşan intestinal metaplazinin altında yatan faktör bazen sigaradır. Sigara pek çok kanserojen madde içerir. Bunlar mide hücrelerinin genetik yapısında bozulma nedenidir. Hücrelerde metaplazi sürecini başlatır.

Alkol Kullanımı

Alkol tüketimi mideden salınan asidi artırır. Midedeki hücreler değişikliğe uğrar ve intestinal metaplazi gelişebilir.

İntestinal metaplazisininde risk faktörleri şunlardır;

 1. Helicobacter pylori enfeksiyonu,
 2. Yüksek tuz alımı
 3. Sigara içmek,
 4. Alkol tüketimi,
 5. Kronik safra reflüsü

Midede İntestinal Metaplazi Nedir?

Mide zarını meydana getiren hücrelerin yer değiştirmesi veya yapısının bozulması midede bağırsak metaplazisine yol açar. Sigara bu riski yükselten şeylerin başında gelir.

Midede bağırsak metaplazisi mide kanseri riskini artırır. Midedeki farklı metaplazi türleri arasında bağırsak tipi en yaygın olanıdır ve H. pylori enfeksiyonu ve safra reflüsünden kaynaklanır. Tedavi edilirse iyileşebilir.

İntestinal Metaplazi Belirtileri

İntestinal metaplazi çoğu zaman kendini ağır semptomlarla göstermez. Fakat hastaların bazıları çeşitli sindirim sistemi problemleriyle karşılaşabilir. İntestinal metaplazi sırasında şu belirtiler de gözlemlenebilir:

 1. Mide yanması
 2. Hazımsızlık
 3. Yutkunma güçlüğü
 4. Dışkıda kan
 5. Sindirim problemleri
 6. Bulantı
 7. İştahsızlık
 8. Kilo kaybı
 9. Ağıza acı su gelmesi
 10. Şişkinlik ve gaz
 11. Kusma

İntestinal Metaplazi Nasıl Tedavi Edilir?

İntestinal metaplazi teşhisi ve tedavisi iç hastalıkları (dâhiliye) birimine bağlı Gastroenteroloji branşının ilgi alanına girmektedir. Gastroenteroloji bölümünün olmadığı hastanelerde ise bu hastalığa dâhiliye doktorları bakmaktadır.

İntestinal metaplazi tedavisi yapılmadığında mide kanserini beraberinde getirebilir. Bundan dolayı tedavisinde geç kalınmamalıdır. İntestinal metaplazisinin iyileştirilmesi için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Doğru tedavi metodunu belirlemek amacıyla hastanın mide astarının incelenmesine ihtiyaç duyulur. Ayrıca endoskopiyle biyopsi yapılarak doku örneği alınır.

İntestinal metaplazisi varlığı kesinleştikten sonra ikinci aşama uygun tedaviye karar vermektir. Bugün en iyi çözüm, H. Pylori enfeksiyonunun tam olarak giderilmesini sağlamaktır. H. Pylori iltihabı mevcutsa antibiyotik tedavisiyle bunu ortadan kaldırmak mümkündür. Antibiyotik tedavisiyle birlikte proton pompa inhibitörü ilaçların da gerekli görüldüğü olur.

Hangi tedavinin tercih edileceği rahatsızlığın ne kadar ilerlediğine göre değişir. asit yetmezliğinin tedavisinde H-2 reseptör blokörleri, antasitler ve proton pompa inhibitörlerinden yararlanılır.

Reflü hastalığı tespit edildiyse proton pompa inhibitörü, Antiasit veya aljinat ilaçlarına başvurulabilir. Özel beslenme programı düzenlenebilir. Bazen de ameliyat gerekebilir.

Cerrahi Operasyon: Ciddi vakalarda en son çare bu dokuların ameliyatla çıkarılmasıdır.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT