05 Temmuz 2020, Pazar 12:16

Nazar Duaları Hangileridir Nazar Duası Ne Okunur

Nazar Duaları Hangileridir Nazar Duası Ne Okunur

Nazar Duaları Nelerdir Nazar Duası Okunuş Şekli

Dinimiz, göz değmesinin hak olduğunu bildirmektedir, yani nazar değmesi gerçektir. Kimi insanlar bir şeye baktıklarında ve beğendiklerinde, gözlerinden zararlı bir ışın çıkmaktadır. Bu şuâ, canlı ya da cansız şeylere zarar vermekte ve onları kötü etkilemektedir. Bu durumun yaşanmış pek çok örneği mevcuttur. Bilimsel araştırmalar ile zaman içinde bu şuâların ve etkilerinin anlaşılması muhtemeldir. Herkesin ve bilhassa nazarı değenlerin, hoşlarına giden bir şey gördüklerinde, Mâşâallah demeleri gerekir. Daha sonra o şey ile ilgili konuşmaya devam edebilirler. Söze başlamadan Mâşâallah demek, nazar değmesine engel olur. Çocuğunuz korkuyorsa veya ona nazar değdiyse, çöp yakarak çevresinde tütsüleyebilir, başının üstünde erimiş mumu suya dökebilir ya da kurşun döktürebilirsiniz. Fetâvâ-yı Hindiyye isimli fıkıh kitabında belirtildiğine göre, bu uygulamaların yapılmasında dînen hiçbir sakınca yoktur ve câizdir.

Nazar Duaları Nelerdir?

  1. Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu.
  2. (Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) duası, sabah ve akşam 3 kere okunarak kendi üzerine ya da hastanın üzerine üflendiğinde, hayvanlardan, cin ve şeytan gibi varlıklardan gelebilecek zararları ve nazar değmesini önler. (Mevahib)
  3. Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için okunan dua: (Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka) Manası: Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]
  4. Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] yedişer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)
  5. Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki Kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)
  6. Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (İbni Sünni)
  7. Peygamber efendimiz, iki Kul euzüyü okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.) [Ebu Davud]

Nazarı Değen Kimse Ne Yapmalıdır?

Herkes ve özellikle de sık sık nazarı değen kişiler, beğendikleri bir şeyi gördükleri zaman, öncelikle Mâşâallah demelidirler. Ardından beğendikleri o şey hakkında konuşabilirler. İlk olarak Mâşâallah denirse, nazar değmeyecektir. Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu.

Nazar İle İlgili Hadisi Şerifler Nelerdir?

İnsanlara, hayvanlara ve cansızlara bile nazar değebilir. Nazar değmesi bazen hastalığa, bazen de ölüme yol açar. Kadınlar ve çocuklar, nazardan daha fazla etkilenmektedir.

Resulullahın sallallahü aleyhi ve sellem zamanında Esed kabilesine mensup birisi vardı ve her şeye nazarı değiyordu. Nakledildiğine göre, nazar değdirmek için, 3 gün boyunca hiçbir şey yemedi. Daha sonra çadırının bir yanını kaldırarak o bölgeden geçmekte olan bir deveye baktı ve "Hayatımda bu deveye benzer bir deve görmemiştim." dedi. Sözünü bitirir bitirmez deve o anda yere düştü ve hastalandı. Bunu duyan kâfirler de o adamı buldular ve Resulullahı nazar ile öldürmesi için anlaştılar. Fakat istedikleri olmadı ve Allahü teala, Peygamber efendimizi o adamın nazarından muhafaza etti.

Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  1. (Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]
  2. (İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]
  3. (Nazar haktır.) [Müslim]

Kaynak: Dinimizİslam

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT