21 Ocak 2021, Perşembe 15:08

Sinecod Öksürük Şurubu Fiyatı Ne Bebeklerde Kullanılır mı

Sinecod Öksürük Şurubu Fiyatı Ne Bebeklerde Kullanılır mı

Sinecod çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen öksürüğün geçmesi için kullanılan bir öksürük şurubudur. Fiyatı:17,26 TL'dir.

Sinecod Şurup Ne İşe Yarar?

Sinecod şurup soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Alerjiye veya farklı etkenlere bağlı öksürüğe iyi gelir. Öksürük giderici (antitussif) ilaçlar grubunda yer alır.

Sinecod Şurup Nasıl Kullanılır?

Sinecod oral kullanım için geliştirilmiştir. İlacı belirtilen dozdan eksik veya fazla almamak için dereceli ölçekten faydalanılmalıdır. Dereceli ölçek her kullanımın ardından yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Sinecod şurup kullanımında hekim talimatlarına göre hareket edilmelidir. Tedavi boyunca bu talimatlara aykırı bir şey yapılmamalıdır. Hekiminizin buna muhalif bir önerisi olmadıysa Sinecod şurup kullanırken veya bu ilacı çocuğunuza verirken aşağıda bildirilen doz miktarlarını esas alınız:

3–6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1/3 ölçek (5 ml)

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2/3 ölçek (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 ölçek (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 ölçek (15 ml)

Doktorunuzun başka bir tavsiyesi yoksa Sinecod şurup ile tedavi süresinin 1 haftayı geçmemesine dikkat ediniz. Sinecod şurup asla bebeklerde kullanılmamalıdır. 3 yaşından küçük olanların bu ilacı kullanması yasaktır. 3-6 yaş aralığındaki çocukların da Sinecod şurup kullanması tavsiye edilmez.

Sinecod Muadili İlaçlar Nelerdir?

Sinecod muadili ilaçlar Butamcod, Butamcod Fort, Butirol, Butirol Fort, Codactiv, Codactiv Fort, Cutmirat, Kreval, Kreval Fort, Kreval Max, Notuss, Notuss Fort, Pulmistat Fort, Tamiral, Tusamol, Tuscod şeklinde sıralanabilir.

Hamilelikte Sinecod Şurup Kullanımı

İlacı kullanmaya başlayacaksanız önce doktorunuzdan veya eczacınızdan teyit alınız. Gebeliğin ilk 3 ayında Sinecod şurup kullanımı önerilmez. 3. aydan sonra ancak hekim tarafından mutlak surette gerekli görülürse kullanılabilir. Tedavi esnasında gebe olduğunun farkına varanlar hemen eczacıya veya doktoruna danışmalıdır.

Emzirirken Sinecod Şurup Kullanımı

İlacın kullanımı öncesinde doktorunuza yahut eczacınıza danışmalısınız. Bebeğinizi anne sütüyle besliyorsanız Sinecod şurup tedavisinden evvel bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı hekiminize sorunuz.

Sinecod Şurubun Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Sinecod şurup içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Sinecod’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  1. Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Sinecod’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  1. Uyku hali
  2. Bulantı
  3. İshal

Bunlar Sinecod’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Aşırı dozda Sinecod alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT