05 Aralık 2021, Pazar 18:11

Türk halı ve kilimlerinde kullanılan en güzel motif örnekleri

Türk halı ve kilimlerinde kullanılan en güzel motif örnekleri

El dokumacılığıyla elde edilen Türk halı ve kilimler evimizin en nadide ve kıymetli parçalarından biridir. Dokumacılık, Türk toplumunun özgün kültürel değerlerinden biridir.  Kendine has anlamlar taşıyan, kendine ait hikayeleri olan motifler, halı ve kilimlerde yer alarak tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Türk Halı ve Kilimlerde Kullanılan Motiflerin Anlamları

Göz Motifi

Genelde göz motifli kilim ve halılarda mavi iplik tercih edilir. Mavi rengi dikkat çekicidir ve kem gözlere nazara karşı korunduğuna inanılır.

Küpe Motifi

Halı ve kilimlerde bulunan küpe motifini genelde bekar genç kızlar dokur. Genç kızın bu motifi dokumasının nedeni ailesine evlenmek istediğini dolaylı yoldan belli etmeye çalışmasıdır. Aynı zamanda Anadolu’da küpe motifli kilim ve halılar evlilik hediyesinin vazgeçilmezidir.

Bukağı Motifi

Halı ve kilimlerdeki bukağı motifi birlik ve beraberliği temsil eder. Ailede kavuşulmayı bekleyen biri varsa bukağı motifinin bu kişilerin birleşmesine umut eder.

Sandık Motifi

Sandık motifi evlenecek çağa gelen kızların çeyiz sandığını temsil eden bir motiftir. Yani bekar genç kızların, çeyizim için gerekenlerin hepsi hazır demesini işaret eden bir motiftir.

El, Parmak ve Tarak Motifleri

El motifi, verimliliği ve bolluğu, tarak motifi de doğumu temsil eder. Dokumacıyı kötü gözlerden koruduğu bilinmektedir.

Muska Motifi

Muska motifi halı ve kilimler bu halı üçgen şeklinde dokunur. Muska motifinin kötü göz, kötü bakış olarak görülen nazar olgusuna karşı kullanıldığı bilinmektedir.

Bereket Motifi

Bereket motifli halılar ve kilimlerin ortasındaki noktalar aileyi temsil eder. Kenar kısımları ise kadın ve kocayı temsil ettiği bilinmektedir. Boynuza benzer kısım ortadaki ailenin korunduğunu, kollandığı mesajını verdiği bilinmektedir.

Artı ve Çengel Motifleri

Türk dokumalarında (+) artı ve çengellere sıklıkla yer verilir. Halı ve kilimlerdeki artı ve çengel motifler insanları tehlikeden koruduğu işaret etmektedir.

Ejderha Motifi

Türk dokumalarında genellikle sık kullanılan bir motiftir. Genelde aslan pençeli, kuyruğu yılanı anımsatan kanatlı bir hayvan olarak stilize edilen ve büyük bir yılan motifleriyle karşımıza çıkar. Ejderha motifi, bereketli bahar yağmurlarına kavuşmayı temsil eder.

Kartal Motifi

Kartal motifli halılar ve kilimler gücün ve kudretin temsilidir. Türk halı ve kilimlerde sıkça görülen bir motif olup Türk tarihinin en önemli simgelerinden biridir.

Kuş Motifi

Kilim ve halılarda ki kuş motifi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karga ve baykuş gibi kuş motifleri kötülüğü simgelerken, bülbül ve güvercin gibi kuş motifleri de bolluğu, bereketi ve iyi şansı temsil eder.

Eli Belinde Motifi

Halı ve kilimlerdeki eli belinde motifi, anaçlığı ve dişiliği işaret eder. Verimlilik ve bolluk yine bu motifle simgelenir.

Akrep Motifi

Göçebe Türklerin yerleşim bölgelerindeki sorunlarından birisi de zehirli akreplerdi. Halı ve kilimlerdeki akrep motifleri, kişilerin akreplerden kendilerini koruyacağına inandıklarını temsil etmektedir.

Koçboynuzu Motifi

Halı ve kilimlerdeki koçboynuzu motifi, erkeklik ve yöneticiliği temsil eden bir motiftir.

Saç Bağı Motifi

Saç bağı motifi yuva kurma isteğini işaret eden bir motiftir. Aynı zamanda bu motif, bir an önce evlenip ölene kadar sevdiğiyle evli kalma isteğini vurguladığı bilinmektedir.

Hayat Ağacı Motifi

Hayat ağacı motifli halılar ve kilimlerin üzerinde devamlı yeşil renk kullanılır. Uzun ömürlülük, dayanıklılık, güzel şekil ve boyluluk gibi iyiliği güzelliği temsil ettiği bilinmektedir.

Yıldız Motifi

Yıldız motifi, çalışkanlığı temsil eder. Yıldız figürleri kendisinin ve ailesinin üretkenliğini işaret eder.

Su Yolu Motifi

Su yolu motifi, suyun insan hayatındaki suyun önemini temsil eden bir motiftir. Su yolu motifi, hayatı ve canlığı temsil eder.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT