21 Nisan 2021, Çarşamba 17:33

Uç Beyin Nedir Neleri Kontrol Eder

Uç Beyin Nedir Neleri Kontrol Eder

Beynin ön bölgesi; ön beyin ve uç beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Uç beyin ise sağ yarım küre ve sol yarım küre olarak ikiye ayrılır. Onun için bazı kaynaklarda bu bölüm 'beyin yarım küreleri' diye geçer.

Uç beyin, dış kısmında boz madde (sinir hücrelerinin hücre gövdelerinden oluşur), iç kısmında ak madde (miyelinli sinirlerin aksonlarından oluşur) içerir.

Uç Beyin Ne İşe Yarar?

  1. Konuşma, değerlendirme, bilinçli düşünme, yazma, öğrenme ve hafıza fonksiyonlarını yönetir
  2. Duyu merkezleri burada yer alır. İsteğimize bağlı hareketler uç beyin yarım küreleri tarafından yönetilir. Beş duyu organımızın beyne gönderdiği mesajları yine bu bölge işleme alır. Zekâ, hafıza, öğrenme, konuşma, yazma ve bilinç merkezleri uç beyindedir.
  3. Bu bölümü oluşturan sağ ve sol yarım küreler, bulunduğu taraftaki organları değil de karşı taraftaki organları kontrol etmekle görevlidir. Şöyle ki; uç beyindeki sağ yarım küre vücudun solundaki organlardan sorumludur. Sol yarım küre ise sağda kalan organlarla ilgilenir. Mesela sağ yarım küre sol; sol yarım küre de sağ elimizle yaptığımız işleri koordine eder.
  4. Hayal ve görme gibi işlevler sağ yarım küreye aittir. Yazma ve konuşma ise sol yarım kürenin vazifelerindendir.
  5. Sanat ve müzik becerileri sağ yarım kürenin faaliyet alanına girer. Sayısal ve bilimsel yeteneklerimiz ise sol yarım küreyle alâkalıdır.
  6. Çözümleme, mantık yürütme ve düşünme konularında sol yarım kürenin etkinliği daha fazladır. 3 boyutlu şekil ve resimlerin tanınmasında, algılanmasında ise sağ yarım kürenin rolü büyüktür.
  7. Uç beyin (beyin yarım küresi) dört kısma ayrılır. Bunların her biri başka eylemlerin kontrolüyle ilgilenir. Söz konusu 4 bölüm; şakak lob, yan lob, arka ve ön lobdur.
  8. İstemli hareketler uç beyin sayesinde gerçekleşir.

Uç Beyin Nedir?

İki cerebral hemisfer (yarım küreden) oluşan beyin bölgesidir. Yarım kürelerin birbirine bağlanmasını sağlayan iki parça vardır. Bunlar alt tarafta beyin üçgeni, üst tarafta ise nasırlı cisimdir.

Yani uç beyni meydana getiren yarım kürelerin arasında köprüler vardır. Bu iki yapının iletişimde kalması böyle mümkün olmaktadır.

'Nasırlı cisim' üstte, 'beyin üçgeni' ise altta yer alan köprüdür. Söz konusu köprüler nöron aksonlarından oluşmuştur.

Beynin dışında boz, içinde ise ak madde vardır. Gri renkli boz madde korteks (beyin kabuğu) olarak adlandırılır.

Ak madde ise, içeriye doğru çıkıntı ve girintilerle kıvrımlar meydana getirir.

Yine beyinde, 'rolando yarığı' denen, yarık şeklinde enlemesine bir bölüm vardır. Bu kısım beyin yarım kürelerinin üzerindedir. Alt taraftaki geniş yarık da 'silvus yarığı' ismini alır.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT