05 Ağustos 2020, Çarşamba 10:30

Zyrtec Şurup Fiyat Nedir Alerji İlacı Zyrtec Şurup Yan Etkileri

Zyrtec Şurup Fiyat Nedir Alerji İlacı Zyrtec Şurup Yan Etkileri

Zyrtec Şurup Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır Yan Etkileri Nelerdir?

Zyrtec şurup, sebebi tespit edilemeyen kronik kurdeşen, kaşıntı ve alerjik nezle gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesinde etkili olan ilaçlardan biridir. Zyrtec şurubun fiyatı:17,26 TL'dir.

Zyrtec Şurup Ne İşe Yarar?

Zyrtec Şurup, antihistaminik denilen alerji tedavisinde kullanılan ilaç sınıfında bulunur ve histamin adlı doğal bir kimyasalın sebep olduğu kızarıklık, ödem, kaşıntı, ateş, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve benzeri alerjik reaksiyonların giderilmesini sağlar. Sebebi tespit edilemeyen kurdeşen ve müzmin kurdeşenin yol açtığı şişlik ve kaşıntılara iyi gelir. Saman nezlesini, alerjiye bağlı olan kaşıntıları tedavi eder. Ayrıca burun akıntısı, kaşıntı, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi alerjik belirtilerin giderilmesinde etkilidir.

Zyrtec Şurup Nasıl Kullanılır?

Zyrtec şurup ağız yoluyla alınır. Bu ilacın, doktor tarafından bildirilen yönergelere uygun olarak kullanılması gerekir. Tedaviniz boyunca hekiminizin bildirdiği ölçülere dikkat etmeniz çok önemlidir. Şurubu, kendi doz şırıngasıyla ya da bir ölçüm kabı yardımıyla almanız, kullanılması gereken doz oranını doğru ayarlamanızı sağlayacaktır. Ancak bunun için yemek kaşığı kullanılmamalıdır.

2-6 yaş arası çocuklarda: Günde 1 defa 2.5 mg (yarım kaşık) (2.5mg/2.5 ml şurup) verilir. Bu yaş aralığında günlük doz 5 mg'a çıkarılabilir ve günde 1 defa 5 mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) ya da günde iki defa (12 saat arayla) 2.5 mg (2.5mg/2.5 ml şurup) kullanılabilir.

6-12 yaş arası çocuklarda: Şikayetlerin derecesine bağlı olarak günde 1 defa 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) ya da 10mg (2 tam kaşık) (10mg/10ml şurup) kullanılır. Ayrıca günlük doz iki kısma ayrılıp bu şekilde de kullanılabilir.

12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Yakınmaların düzeyine göre, günde 1 defa 5mg (tam kaşık) (5mg/5ml şurup) ya da 10 mg (iki tam kaşık) (10 mg/10 ml şurup) kullanılır.

Gebelikte ve emziren annelerde doktor onayı olmaksızın uygulanmamalıdır.

Zyrtec Şurubun Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi Zyrtec şurupun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Zyrtec şurupu kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması] Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 2. Aşırı duyarlılık Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 3. Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
 4. Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
 5. Senkop (baygınlık)
 6. Titreme
 7. Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
 8. Bulanık görme
 9. Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 10. Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
 11. Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 12. Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Zyrtec şuruba karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 1. Halsizlik Sersemlik hissi Baş ağrısı Ağız kuruluğu Mide bulantısı,
 2. Somnolans (uyuklama hali)
 3. Rinit (nezle)
 4. Farenjit (yutak iltihabı)
 5. Diyare (ishal)
 6. Agresyon (saldırganlık hali)
 7. Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 8. Unutkanlık Hafıza bozukluğu Uykusuzluk Tik
 9. Tat alma bozukluğu
 10. Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
 11. Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
 12. Kaşıntı
 13. Döküntü
 14. Ürtiker (kurdeşen)
 15. Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
 16. Disüri (ağrılı işeme)
 17. Enürez (idrar kaçırma)
 18. Asteni (yorgunluk)
 19. Kırıklık Kilo artışı Karın ağrısı Depresyon Ödem
 20. Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
 21. İştah artışı İntihar düşüncesi
 22. Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 23. İdrar yapamama, işeme zorluğu

Bunlar ZYRTEC®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT