29 Şubat 2020, Cumartesi 10:22

Cipram Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır? Prospektüsü

Cipram Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır? Prospektüsü

Cipram Ne İşe Yarar Nasıl Kullanılır? 

Cipram, depresyon tedâvisinde yararlanılan bir ilaçtır ve kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda, hastalık belirtilerinin yeniden nüksetmesini engeller. Ayrıca Cipram, tekrarlayan depresyona sahip kişilerde yeni depresif atakların meydana gelmemesi için, uzun süreli tedâvilerde reçete edilir. Cipram, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) hastalarında ve panik atak sorununa yatkınlığı bulunan kişilerde, hastalık belirtilerinin azaltılmasında faydalıdır. Hekiminizin Cipram'ı, burada belirtilenlerin dışında farklı bir durum için reçete etmiş olması da muhtemeldir. Cipram fiyatı:16,36 TL'dir.

Cipram, oral tablet formunda bir ilaçtır ve her bir oral tablet, 20 mg sitalopram etkin maddesi barındırır. Sitalopram etken maddesi, piyasada bulunan pek çok ilacın da içerisinde yer almaktadır.

Cipram Nasıl Kullanılır?

Hekiminiz özel bir talimat vermediği sürece, burada bildirilen yönergeleri uygulayınız. Cipram'ı kullanırken, her zaman hekiminizin bildirdiği ölçülere uymaya özen gösteriniz. Eğer tereddüt yaşadığınız bir husus varsa ya da ek bilgiye gereksinim duyuyorsanız, hekiminize veya eczacınıza danışınız.

Depresyon Tedâvisi

İdeal doz oranı, günde 20 mg olup, hekiminiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu ölçü, günlük 40 mg seviyesine çıkarılabilir.

Panik Bozukluğu

İlk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg olup, dozu günde 20-30 mg'a çıkarmadan önce bu doğrultuda kullanılmalıdır. Tedâvinin ilerleyen aşamalarında hekiminiz bu dozu, günde en fazla 40 mg olacak şekilde düzenleyebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Günlük 20 mg, başlangıç dozu olup, hekiminiz bu dozu günlük en fazla 40 mg'a çıkarabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Cipram, günde bir doz olarak her gün ağızdan alınır. Bu tablet, günün herhangi bir saatinde yiyeceklerle birlikte ya da tek başına kullanılabilir.

Tabletler, çiğnemeden, bol su ile alınır; acı bir tada sahiptirler ve çiğneyerek kullanılmamalıdırlar.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanımı:

Cipram, çocuklarda ya da ergen yaş grubunda yer alan bireylerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için, ‘2. CIPRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler’ maddesine bakınız.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş üstü):

Başlangıç derecesinin, yaşlı hastalarda, tavsiye edilen günlük dozun yarı oranında olması (Örneğin; 10-20 mg olarak kullanılması) gerekir. Yaşlı hastaların tedâvisinde, çoğunlukla günlük 20 mg'dan fazla doz aşımı yapılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer şikâyetleri yaşayan hastaların doz ayarlaması, günlük en fazla 20 mg olmalıdır ve bu miktarın üzerinde doz aşımı yapılmamalıdır.

Tedâvinin süresi:

Diğer panik bozukluk, OKB ve depresyon ilaçlarında da olduğu gibi, şikâyetlerinizin hafiflemesi ve kendinizi iyi hissetmeye başlamanız, birkaç haftayı bulabilir. İlacın etki etmesi, belli bir süre gerektirse de, Cipram kullanmayı sürdürünüz ve kullanımı sonlandırmayınız. Hekiminiz yazmadıkça, asla doz aşımı yapmayınız veya kullandığınız dozu azaltmayınız.

Tedâvi sürecinin işleyişi, her hastada farklılık göstermekle beraber, çoğunlukla minimum 6 ay sürdürülmelidir. Hekiminiz, tedâvinizi sonlandırmadığı müddetçe, Cipram kullanımını bırakmayınız. Yakınmalarınızda azalma olsa dahi, hekiminiz bildirmediği sürece asla ilacı kesmeyiniz.

İyileştiğini sandığınız hastalık, arka planda ilerlemeyi sürdürebilir ve tedâviyi sonlandırırsanız kısa bir zaman içerisinde şikâyetleriniz tekrar baş gösterebilir.

Tekrarlayan depresyon vakalarında, başka depresif periyotların meydana gelmesini engellemek amacıyla, tedâvi süresi bazen birkaç seneyi bulmaktadır ve bu tip hastalar uzun süreli tedâviden fayda görmektedir.

Şâyet Cipram'ın çok hafif ya da çok güçlü bir etkiye sahip olduğunu gözlemlerseniz, hekiminize veya eczanıza danışınız.

Cipram’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Cipram’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genellikle tedâvi başlangıcından birkaç hafta sonra yok olurlar. Etkilerin hastalığınızın belirtileri de olabileceğini ve bunların siz iyileşmeye başladıkça düzeleceklerini bilmelisiniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, Cipram’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Yüksek ateş, huzursuzluk, zihin bulanıklığı, titreme ve ani kas kasılmaları; bu durum, değişik antidepresanların birlikte kullanımı ile bildirilen ve serotonin sendromu adı verilen nadir bir durumun işareti olabilir.
 2. Eğer ciltte, dilde, dudaklarda veya yüzde şişme veya nefes alıp verme veya yutkunma güçlüğü hissediyorsanız (alerjik reaksiyon).
 3. Olağandışı kanamalar (gastrointestinal (mide bağırsak) kanamalar dahil) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Cipram’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, Cipram’ı kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Hiponatremi (kandaki düşük sodyum seviyesine bağlı yorgunluk, zihin bulanıklığı ve kas seğirmesi)
 2. Hızlı, düzensiz kalp atımı, bayılma: bunlar hayatı tehdit eden ve Torsades de Pointes olarak bilinen bir durumun belirtileri olabilir.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler

 1. Uykulu hissetme
 2. Uyuma zorluğu
 3. Terleme artışı
 4. Ağız kuruluğu (Diş çürümesi riskini artırdığından, dişlerinizi normalden daha sık
 5. fırçalamalısınız)
 6. Bulantı (hasta hissetme)

Yaygın yan etkiler

 1. İştah azalması
 2. Huzursuzluk
 3. Cinsel dürtü azalması
 4. Endişe/Kaygı
 5. Sinirlilik
 6. Zihin bulanıklığı durumu
 7. Anormal rüyalar
 8. Titreme
 9. Ellerde veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 10. Baş dönmesi
 11. Dikkat bozukluğu
 12. Kulaklarda çınlama
 13. Esneme
 14. İshal
 15. Kusma
 16. Kabızlık
 17. Kaşıntı
 18. Kas ve eklemlerde ağrı
 19. Erkeklerde boşalma ve ereksiyon sorunları
 20. Kadınlarda orgazm olamama
 21. Bitkinlik
 22. Ateş
 23. Ciltte batma hissi
 24. Kilo azalması

Yaygın olmayan yan etkiler

 1. Ciltte kanama bozuklukları (kolay morarma)
 2. İştah artışı
 3. Saldırganlık
 4. Depersonalizasyon (kişinin vücudunun tümü ya da bir kısmına yabancılaşması şeklinde daha farklı bir algılayış içine girilmesi)
 5. Halüsinasyon
 6. Mani
 7. Baygınlık
 8. Genişlemiş gözbebekleri
 9. Hızlı kalp atışı
 10. Yavaş kalp atışı
 11. Kurdeşen
 12. Saç dökülmesi
 13. Döküntü
 14. Işığa duyarlılık
 15. İşemede güçlük
 16. Vajinal kanama
 17. Kol veya ayaklarda şişme
 18. Kilo artışı
 19. Seyrek yan etkiler
 20. Kasılma nöbetleri
 21. İstemsiz hareketler
 22. Tat alma bozuklukları
 23. Kanama
 24. Hepatit (sarılık)

Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları bilinmiyor):

Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri (bkz. ‘CIPRAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’)

 1. Kanama veya morarma riskini artıran düşük kan pulcuğu (trombosit) seviyesi
 2. Aşırı hassasiyet (döküntü)
 3. Baş dönmesi veya nefes alıp vermede zorluğa neden olan ciddi alerjik reaksiyon
 4. İdrar miktarında artış
 5. Hipokalemi (kas zayıflığı, seğirme veya anormal kalp ritmine yol açabilen kanda düşük potasyum seviyesi)
 6. Panik atak
 7. Diş gıcırdatma
 8. Rahatsızlık
 9. Olağandışı kas hareketleri veya kas sertliği
 10. Akatizi (kasların istem dışı hareketi)
 11. Görme bozuklukları
 12. Düşük tansiyon
 13. Burun kanaması
 14. Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz)
 15. Cilt veya mukozanın aniden şişmesi
 16. Ağrılı ereksiyon
 17. Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi
 18. Anormal karaciğer fonksiyon testleri
 19. Anormal kalp ritmi
 20. Bu tip ilaçları kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış bildirilmiştir.

Bunlar CIPRAM’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

YORUM YAPIN

Bu makaleye bir yorum yapın.

 
 
KAPAT